Serverless .NET Utveckling med Azure Durable Functions

Jonah Andersson Software Engineer | Microsoft MVP - Azure | Certified Azure Developer | MCT | Tech Mentor /Forefront Consulting

Vill du programmera produktivt med moln-tekniker och vill du lära dig mer om att utveckla med stateful serverless workflows för Azure Durable Functions?

Under detta pass kommer du att lära dig mer om viktiga koncept om serverless-utveckling i Azure och få ta del av olika application patterns som durable functions stödjer för att lösa komplexa problem.

 Jonah kommer att visa några serverless use-cases. Hon kommer även att dema ett exempel av stateful function chaining durable functions i .NET Core med integrationen mot Azure Storage, Azure Service Bus och externa API:er som SendGrid och Twilio.