Få stil på koden och undvik misstag med .NET Analyzers

Fredrik Ljung Developer Lead och Architect /Datema Retail

Du som utvecklar C#- eller VB i Visual Studio har nog upptäckt de hjälpsamma vågiga understrecken i din kod. De som dyker upp när du skrivit kod som kompilatorn inte kan tolka. Visste du att det även finns sådana som kan hjälpa dig att skriva bättre kod, eller kan hjälpa dig följa kodstandarder? .NET Analyzers gör precis det. Utöver ett fåtal varningar som är aktiverade som standard, exempelvis att koden inte bör kasta om en Exception, så finns det hundratals fler att aktivera. Dessa kan hjälpa dig att undvika misstag som att inte använda using på instanser som implementerar IDisposable, eller upptäcka oanvända fält. Men de kan även hjälpa dig validera kodstandarder i din eller din organisations kod, som att public metoder ska sorteras ovanför protected, eller att ta bort oanvända importer.

Vi tittar på hur .NET Analyzers aktiveras och konfigureras, om analyserna ska stoppa, varna eller föreslå, och hur validering aktiveras när koden byggs.