Utveckla mikrotjänster med Dapr

Jakob Ehn Doing cloudy DevOps things /Active Solution

Att bygga eller migrera till en mikrotjänstarkitektur kan ge många fördelar men ökar också ofta komplexiteten. Saker som state-hantering, service discovery och robust kommunikation mellan tjänster måste implementeras i alla mikrotjänsterna.

Dapr (Distributed Application Runtime) hjälper utvecklare att bygga eventdrivna, robusta distribuerade applikationer genom att erbjuda en rad byggblock som implementerar många av dom delar som ingår i en mikrotjänstarkitektur, och låter utvecklarna fokusera på affärslogiken istället.
Här finns byggblock för t.ex statehantering och service discovery, men också för publish/subscribe kommunikation, hantering av secrets och distribuerad loggning.

Vi tittar närmare på hur Dapr fungerar, hur man utvecklar distribuerade applikationer med det och hur man kan köra applikationerna både lokalt och i Kubernetes.