Bicep – Den nya IaC-muskeln

Dag König Senior Sofware Engineer /Microsoft

Att beskriva infrastrukturen med ARM Templates är jobbigt, med Terraform är det coolt, men med Bicep till och med kul och snabbt.
I den här presentationen kommer vi gå igenom Bicep såsom: skriva, köra dem och använda det i sina pipelines.