Azure Monitor for Developers!

Rickard Öh Cloud & DevSecOps architect /O3H

Få en introduktion i monitorering och övervakning i Azure från en utvecklares perspektiv.

Lär dig använda Azure monitor för att snabbt och effektivt felsöka dina applikationer.

Lär dig:

  • Hitta och felsök problem i dina applikationer på minimal tid
  • Hitta buggar innan de når produktion
  • Gör fullstackövervakning med Azure Monitor för alla applikationer och språk.
  • Presentera övervakningsdata på ett användarvänligt sätt
  • Automatisk alerting och självläkning
  • Tips och fallgropar som Rickard stött på under åren

Rickard har hjälpt många Dev-, Ops- och DevOps-team att implementera en övervakningsstrategi i Azure och on-premise med hjälp av Azure Monitor. Rickard tror starkt på “you build it, you run it” – Övervakning bör göras av teamet som förstår applikationen – det vill säga de som byggde den.

Rickard har djup kunskap om Azure Monitor och har varit en del av utvecklingen av flera Azure Monitor-tjänster & -funktioner tillsammans med Microsoft Azure Monitor Product Teams.

Häng med på denna demospäckade session och lär dig att ta de första stegen för att bli Azure troubleshoot rockstar! =)

Målgrupp: Utvecklare, ITPros

Teknologi:

Azure monitor, Application insights, Application map, Container insights, Azure Kubernetes Service, Application Change Analysis, Azure Container Apps, Azure App Service, Azure Functions, Availability tests, Azure Monitor Workbooks, Hybrid applications